Omslaget till rapporten Hatbrott 2014

Hatbrott 2014

I Hatbrott 2014 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Neema vill anmäla att någon har skrivit att hon är en ”jävla svarting” och att ”alla apor borde åka tillbaka till djungeln där de hör hemma” i ett öppet forum på Facebook. Neema vet inte vem personen är, men uppger att både hon och personen deltog i en diskussion om invandring. Neema uppger att forumet är väldigt främlingsfientligt.

Ovanstående är ett exempel på ett afrofobiskt hatbrott hämtat ur Hatbrott 2014. Rapporten är att betrakta som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs av polisanmälningar där Brå har identifierat olika hatbrottsmotiv samt uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Ett hatbrott kan vara allt från klotter till mord – det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Statistik om hatbrott i Sverige har redovisats årligen sedan 1993.

För de identifierade hatbrottsanmälningarna ges information om bland annat vanliga brottstyper, brottsplatser, regional fördelning och fördelningen av handläggningsbeslut för de hatbrottsanmälningar som identifierades 2013.

Fakta om publikationen

Författare: Carina Djärv, Sara Westerberg och Anna Frenzel
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 150

Rapport: 2015:13
ISBN: 978-91-87335-47-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-607

Kundkorg

Summa: