Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet

Del 1: Tillstånd att bedriva verksamhet

Det finns en ny linje inom organiserad brottslighet där företag förvärvas eller registreras i det tysta för att användas som brottsverktyg. Behovet av att motverka att kriminella använder legala företag för sina syften har därför ökat.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

För att förebygga att företag utnyttjas för brottsliga syften ställs inom vissa branscher krav på myndighetstillstånd med vandelsprövning (kontroll av laglydnad). I flera länder uppfattas denna form av administrativa åtgärder som ett särskilt viktigt redskap mot ekonomisk och organiserad brottslighet.

I Sverige finns dock inte någon strategi för att med hjälp av sådana administrativa åtgärder motverka kriminalitet. I stället tillämpas den reglering som vuxit fram genom åren. Den fråga som ställs i rapporten är om inte tiden är mogen för att även i Sverige se administrativa åtgärder som en central fråga.

Rapporten vänder sig till personer som arbetar med strategiska frågor inom Regeringskansliet och myndigheter.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell och Marcus Norlin
Publikationsår: 2015
Rapport: 2015:15
ISBN 978-91-87335-49-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-609

Kundkorg

Summa: