Omslaget till kortanalysen Livdstidsdomar

Livstidsdomar – utveckling och faktisk strafftid

I denna kortanalys beskrivs livstidsstraffets användning och tillämpning sedan 1970-talet och fram till idag. Beskrivningen visar bland annat att antalet utdömda livstidsstraff ökade kontinuerligt fram till mitten av 2000-talet för att därefter minska, och att den strafftid som livstidsdömda i praktiken avtjänar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sammanfattande kommentar

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet livstidsdomar har ökat kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att därefter minska. Sannolikt kommer de straffskärpningar för mord som genomförts 2014 att leda till att antalet livstidsdomar åter ökar. I princip samtliga livstidsstraff utdöms för mord, och andelen dödliga våldsbrott som rubriceras som mord (istället för till exempel dråp eller grovt vållande till annans död) har ökat under 00-talet. Andelen med en livstidsdom i våra fängelser har mer än fördubblats under de senaste 20 åren, och låg år 2013 på 3,4 procent. Verkställighetstiderna för de personer som fått sina livstidsstraff omvandlade har ökat kraftigt, framförallt sedan mitten av 1990-talet. Praxis kring verkställighetstider vid livstidsstraff tycks därmed ha blivit väsentligt strängare under 2000-talet än under 1970- och 80-talen. Vilka strafftider de personer som idag döms till ett livstidsstraff kommer att avtjäna, är en fråga som kan besvaras först om ett par decennier.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt
Publikationsår: 2015

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-599

Kundkorg

Summa: