Omslaget till rapporten Handläggningstider i rättskedjan

Handläggningstider i rättskedjan

Samtliga brottsmisstankar och fem särskilt utvalda brott 2009–2013

En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess, där utredningarna präglas av kvalitet och rättssäkerhet. Hur långa handläggningstiderna är har då stor betydelse.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport har Brå för femte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan för brottsmisstankar om misshandel, våldtäkt, stöld, rån respektive utpressning. Dessutom kartläggs handläggningstiderna för samtliga brottsmisstankar sammantaget.

För att beräkna handläggningstiderna används tre faser i rättskedjan som underlag:

  • utredningstiden (från inledande av förundersökning till beslut på
    misstanken)
  • tingsrättstiden (från beslut om åtal till meddelad tingsrättsdom)
  • den totala handläggningstiden (från brottsanmälan till meddelad
    tingsrättsdom).

I rapporten studeras hur handläggningstiderna har förändrats under perioden 2009–2013, både för landet som helhet och på länsnivå, och brottsmisstankar med unga gärningspersoner uppmärksammas särskilt.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt och Victor Ståhl
Publikationsår: 2015

Rapport: 2015:11
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-598

Kundkorg

Summa: