Larmtelefoner för hotade

Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Som en del i skyddet för personer som lever under hot om våld kan Polisen låna ut larmtelefoner. Under 2010 gav regeringen i uppdrag till Rikspolisstyrelsen att arbeta för att stärka skyddet för dessa personer och för att detta skydd skulle bli mer enhetligt över landet. Brås uppdrag från regeringen har varit att följa upp Polisens arbete med detta och hur larmen används och fungerar.

Rapporten visar att majoriteten av dem som har fått lån en larmtelefon upplever att det har haft en stor betydelse för deras känsla av trygghet och möjlighet att kunna lev nästan som vanligt. Brås undersökning visar dock att de fortfarande finns skillnader i hur polismyndigheterna runt om i landet arbetar med denna typ av skydd. Det finns alltså anledning för Polisen att fortsätta att arbeta för mer enhetliga nationella rutiner vad gäller bedömning av vilka som ska ha en larmtelefon och för uppföljning av verksamheten.

Denna rapport vänder sig speciellt till dig som arbetar med att planera och utveckla Polisens brottsofferarbete, men även till dig som är intresserad av brottsofferfrågor i allmänhet.

Fakta om publikationen

Författare: Stina Holmberg, Kristina Jerre, Sandra Larsson och Melai Lehkamo
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 76

Rapport: 2015:7
ISBN 978-91-87335-41-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-589

Kundkorg

Summa: