Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Resultaten visar på en fortsatt stark koppling mellan berusning och olika typer av våldsbrott och belyser därmed vikten av att ta med alkohol som en faktor när man arbetar brottspreventivt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Särskilt stark är den vid misshandel. Resultaten visar också att det är stora skillnader i förekomsten av alkohol­påverkan mellan män och kvinnor, både som utsatta och som förövare. Brott som begås av och mot män har en starkare koppling till berusning än när kvinnor är inblandade. Före­komsten av berusning har också bäring på de inblandades ålder; när alkohol är inblandat är gärningspersonerna oftare något äldre, och de utsatta något yngre.

Studien bekräftar också tidigare forskning som visar att en stor andel av alla misshandels­brott begås på vissa platser och under de tider när berusningsdrickande sker, det vill säga mellan obekanta på natten och på platser dit allmänheten har tillträde (Brå 2009).

Resultaten visar på vikten av att förstå vilken betydelse alkohol kan ha i sammanhang då brott begås, och att det bör beaktas när man föreslår förebyggande åtgärder vid bland annat situationell brottsprevention. Kopplingen mellan alkohol och våld har också nyligen uppmärksammats av bland annat Systembolaget (2014). Där betonas vikten av att alkohol konsumeras och serveras på ett ansvarsfullt sätt. En annan viktig aspekt är polisens samverkan med kommuner, krögare och ordningsvakter för att förebygga våldsbrott på allmän plats (Brå 2014). I ljuset av den beskrivning som getts i kortanalysen är det en positiv trend att allt färre unga uppger att de druckit sig berusade, och att andelen unga som uppger att de någonsin druckit minskar över tid (CAN 2014, Brå 2010).


Fakta om publikationen

Författare: Johanna Olseryd
Publikationsår: 2015

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-590

Kundkorg

Summa: