Omslag NTU 2014 Teknisk rapport

NTU 2014 - teknisk rapport

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

NTU:s innehåll är omfattande och täcker in både känsliga frågor om utsatthet för brott och komplexa fenomen som trygghet och förtroende, vilket ställer särskilda krav på undersökningens utförande. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor samt vad som gjorts för att minimera effekterna av dessa. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen. För resultaten från undersökningen hänvisas till huvudrapporten.

Se även

Fakta om publikationen

Redaktör: Åsa Irlander
Publikationsår: 2015

Rapport: 2015:4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-586

Kundkorg

Summa: