Kontaktförbud

En utvärdering av ändringarna i lagen 2011

För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon större verkan.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Stalkning, eller systematisk förföljelse, är ett beteende som innebär att en person upprepade gånger utsätter någon annan för hot, våld eller trakasserier. För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud.

Lagändringarna innebar främst att det blev möjligt att låta personer med särskilt utvidgat kontaktförbud övervakas elektroniskt med fotboja. Den maximala giltighetstiden för kontaktförbud vid gemensam bostad ökade också från en månad till två månader.

Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon större verkan. Elektronisk övervakning med fotboja har bara använts en gång fram till oktober 2014. Antalet beviljade kontaktförbud har ökat något men beror främst på att fler kontaktförbud förlängs. Kontaktförbuden vid gemensam bostad har dock blivit fler.

Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare, Polisen och Åklagarmyndigheten, men kan också vara relevant för andra med intresse för hur kontaktförbud används.

Uppdraget redovisas i två delrapporter, varav denna är den ena. Den andra, Olaga förföljelse (Brå 2015:2) beskriver tillämpningen av den nya straffbestämmelsen olaga förföljelse.

Fakta om publikationen

Författare: Sandra Larsson
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 78

Rapport: 2015:3
ISBN 978-91-87335-38-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-583

Kundkorg

Summa: