Omslaget till rapporten Brott begågna av barn

Operationerna Alfred och Selma

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014

Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och Polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I operationerna arbetade poliser från andra delar av landet och personal från myndigheter som Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Denna rapport handlar om hur arbetet organiserades och hur myndigheterna samverkade för att stoppa skjutningarna och bekämpa den organiserad brottsligheten i Malmö.

Rapporten bygger på intervjuer med personer som deltog i Operationerna Alfred och Selma, samt en analys av olika dokument, såsom beslutsprotokoll, rapporter och PM.

Fakta om publikationen

Författare: Anders Stenström, Daniel Vesterhav och Lars Korsell
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 88

Rapport: 2014:13
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-29-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-556

Kundkorg

Summa: