Omslag till kortanalysen Högaktiva lagöverträdare

Högaktiva lagöverträdare

Antal och geografisk fördelning

Det är en liten grupp i samhället som står för en stor del av brottsligheten. Ofta handlar det om ringa narkotikabrott, olika trafikbrott och stölder. Kortanalysen Högaktiva lagöverträdare studerar tidigare brottslighet hos personer som lagförts under ett år.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna kortanalys undersöks den registrerade brottsligheten bland personer som lagförs under ett år. Vidare presenteras en definition av begreppet högaktiva lagöverträdare, som är tänkt att fånga upp den grupp individer i samhället som begår många brott och sammantaget står för en stor del av den totala brottsligheten. Det görs också beräkningar av hur många högaktiva lagöverträdare som finns i Sverige ett givet år och en analys av var i landet de bor. Avslutningsvis jämförs personer upptagna på polisens fokuslistor med Brås urval av högaktiva lagöverträdare.

I analysen ingår samtliga drygt 88 000 personer som lagfördes under 2012 och som vid tiden för lagföringen var minst 20 år (undersökningspopulationen). Dessa personers samtliga lagföringar under en undersökningsperiod om fem år tillbaka i tiden ligger till grund för analysen.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2014
Kortanalys: 6/2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-578

Kundkorg

Summa: