Skärpta straff för allvarliga våldsbrott (kortversion)

Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform

Att bestämma påföljd och mäta straff för ett begånget brott kräver en mängd överväganden. Vad som är lämpliga straffnivåer är också återkommande föremål för debatt i både kriminalpolitik och forskning.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kortversion av rapport 2014:6

Brottsförebyggande rådet fick våren 2012 i uppdrag av regeringen att utvärdera genomslaget för den straffmätningsreform som genomförts två år tidigare. Utvärderingen resulterade i rapporten Skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform. Rapportens huvudresultat presenteras här i en förkortad version, som i likhet med den ursprungliga rapporten bygger på de tre centrala frågeställningarna

  • Har straffnivån för allvarliga våldsbrott skärpts
  • Har spännvidden i straffvärdebedömningen ökat
  • Har återfallskärpningen fått en mätbar effekt?

Rapporten vänder sig i första hand till domare och åklagare men även till forskare och övriga intresserade inom rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Hradilova Selin, Sven Granath
Publikationsår: 2014

Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-35-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-575

Kundkorg

Summa: