Omslaget till rapporten Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots"

Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots”

Resultat och erfarenheter från två projekt mot personrån och misshandel

Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brå. I Stockholm har projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus. Målet var att minska brottsligheten genom ett polisiärt arbete som är förankrat i aktuell forskning om vad som fungerar.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sammanfattning

Denna rapport redovisar två projekt som polisen i Stockholm och Södermanland genomfört i samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå). Projekten gäller i första hand brottsförebyggande arbete mot personrån i Stockholm och misshandel utomhus i Eskilstuna.

Utgångspunkten var att det i de bägge städerna visat sig finnas en potential att koncentrera brottsförebyggande insatser på specifika platser, så kallade ”hot spots”, för de aktuella brotten. Brås roll i sammanhanget har varit att ge metodstöd – i betydelsen att bistå polismyndigheterna vid valet av insatser och arbetssätt med förankring i tillgänglig forskning – samt att utvärdera resultaten av projekten. Det är polisen som organisatoriskt utformat projekten, tagit fram insatser och stått för genomförandet av dem. I bägge fallen har projekttiden uppgått till ett år.

Syftet med projekten har varit att minska den aktuella brottsligheten i de två städerna. I ett större perspektiv är det också Brås förhoppning att rapporten kan bidra till att stimulera polisen till att satsa på brottsförebyggande arbete med tydligare vetenskaplig förankring.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Marklund och Sara Merenius
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 76

Rapport: 2014:5
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-21-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-541

Kundkorg

Summa: