Omslag till rapporten NTU 2013 - regionala resultat

Nationella trygghetsundersökningen 2006-2013. Regionala resultat

I denna rapport presenteras de regionala resultaten från NTU som tidsserier för att göra det möjligt att följa utvecklingen i varje län över tid.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) beskriver den svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet samt dess förtroende för och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. I denna rapport presenteras en sammanställning av regionala resultat från de årligen publicerade publikationerna NTU 2006–2013, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen i varje län över tid.

När man studerar resultaten från NTU på regional nivå framträder tendenser till att storstäder har en större andel brottsutsatta och otrygga personer och att storstädernas invånare samtidigt har ett lägre förtroende för rättsväsendet jämfört med riket som helhet. Detta visar sig de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland återkommmer som län med högst andel otrygga och brottsutsatta personer och lägst förtroende för rättsväsendet.

Storstadslänen Stockholm och Skåne över tid haft en större andel brottsutsatta personer jämfört med riket totalt sett, medan Gävleborgs och Västernorrlands län haft en mindre andel utsatta.

De tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland har över tid haft en större andel personer som upplever otrygghet och oro för brott jämfört med riket som helhet. Tre län har en mindre andel personer som upplever otrygghet och oro för brott jämfört med riket är Gotland, Jämtland och Västerbotten

När det gäller förtroende för rättsväsendet har Stockholms, Blekinge, Skåne och Dalarnas län en mindre andel personer med stort förtroende än riket totalt sett. Uppsala, Örebro och Västerbottens län har störst andel med stort förtroende för rättsväsendet.

Tidigare redovisades resultaten i de årligen publicerade publikationerna av NTU (för åren 2007–2012). Från och med NTU 2013 ingår de inte längre i de årligen publicerade
publikationerna, utan presenteras samlade för alla år i denna separata rapport.

Fakta om publikationen

Författare: Emelie Färdeman
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 34

Rapport: 2014:3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-536

Kundkorg

Summa: