NTU 2013

Om utsatthet, trygghet och förtroende

NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

I rapporten presenteras resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå, med redovisningar för Sveriges län och vissa av landets kommuner.

I publikation redovisas resultaten för den åttonde undersökningen, NTU 2013, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av över 13 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Se även

Fakta om publikationen

Författare: Emelie Färdeman, Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 172

Rapport: 2014:1
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-20-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-534

Kundkorg

Summa: