Omslag till rapporten Brottsutvecklingen - vissa egendomsbrott

Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

Kortanalys som ger en övergripande bild av brottsutvecklingen för egendomsbrotten i stort samt underkategorierna bostadsinbrott, bilstöld, stölder ur och från fordon och cykelstölder, men även brottstyperna bedrägeri, skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En övergripande bild av brottsutvecklingen

Denna kortanalys är den första i en serie som har tagits fram för att med hjälp av tillgängliga källor ge en så aktuell och lättförståelig bild av brottsutvecklingen i Sverige som möjligt.

Eftersom en av de viktigaste källorna är den Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som genomförts sedan 2006, ligger tyngdpunkten i beskrivningarna på utvecklingen under andra halvan av 00-talet.

Brå publicerar även sedan 70-talet antologin Brottsutvecklingen i Sverige. Skillnaden mellan kortanalyserna om brottsutvecklingen och Brottsutvecklingen i Sverige är att analyserna är mer kortfattade och utkommer två gånger per år (på hösten beskrivs egendomsbrotten och spaningsbrotten och på våren brotten mot person). Brottsutvecklingen i Sverige är mer omfattande och ger även en beskrivning av hur de olika brottstyperna hanteras genom rättskedjan, vilka gärningspersonerna är med mera. Kortanalyserna om brottsutvecklingen är alltså tänkta som ett komplement till den mer fullödiga beskrivningen som publiceras ungefär vart fjärde år.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Olseryd
Publikationsår: 2013
Kortanalys: 2/2013

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-528

Kundkorg

Summa: