Omslag: Hatbrott 2012

Hatbrott 2012

Rapporten är att betrakta som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs av polisanmälningar där Brå har identifierat olika hatbrottsmotiv samt uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och nu för första gången Skolundersökningen om brott (SUB).

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Adnan arbetar som taxichaufför och uppger att han på kvällen körde en kvinna till centrum. Under resans gång uttalade sig kvinnan nedlåtande om invandrare och kallade honom för ”jävla invandrare” och ”blattesvin”.

Ovanstående citat är ett exempel på ett främlingsfientligt hatbrott hämtat ur Hatbrott 2012.

Ett hatbrott kan vara allt från klotter till mord – det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott eller inte. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Statistik om hatbrott i Sverige har redovisats årligen sedan 1993.

Inför årets rapport har produktionen av statistiken över polisanmälningar effektiviserats. Undersökningen har bland annat gjorts om från en totalundersökning till en urvalsundersökning. Förutom nivå och utveckling ges information om bland annat vanliga brottstyper, brottsplatser, regional fördelning och hur stor andel av anmälningarna från 2011 som har klarats upp.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Aspling, Carina Djärv
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 108

Rapport: 2013:16
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-13-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-516

Kundkorg

Summa: