Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

Sedan den 1 juli 2009 omfattar brottsbalken ett nytt brott: kontakt med barn i sexuellt syfte. Det som avses är sådana kontakter med barn, till exempel via internet, som har som mål att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt möte.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Hur går det till när sådana kontakter tas? Hur upptäcks de? Hur många kontakter uppfyller lagens rekvisit? Hur många är det som leder till åtal? Och varför är det så många förundersökningar som läggs ner?

Brottsförebyggandet rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen följt upp hur den nya lagen fungerar i praktiken, med utgångspunkt i de kontakter som polisanmälts till och med den 30 juni 2011. Studien visar att lagen i dagsläget inte fungerar som det var tänkt, och varför.

Fakta om publikationen

Författare: David Shannon
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 83

Rapport: 2013:14
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-11-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-513

Kundkorg

Summa: