Omslag: Bemötande i domstol

Bemötande i domstol

Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägande och tilltalade? Hur uppfattas domstolarna av dessa brukare? Hur bemöts förvaltningsdomstolarnas parter? Denna rapport ger en djupare och mer systematisk kunskap om dessa frågor, och i analysen ingår även erfarenheter från professionella brukare — advokater, åklagare och domare.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
I rapporten presenteras konkreta förbättrings- och åtgärdsförslag, för att domstolarna genom ett fortsatt utvecklat bemötandearbete ska uppnå såväl en högre grad av rättssäkerhet som en ökad effektivitet. Den bärande tanken är att ett väl avvägt bemötande ger det stöd som kan behövas för icke-professionella att lämna sina berättelser på ett sammanhängande, nyanserat och detaljerat sätt.

Rapporten riktar sig till domstolsväsendet och till rättsväsendets övriga aktörer.

Fakta om publikationen

Författare: Olle Westlund, Annika Eriksson
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 125

Rapport: 2013:11
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-10-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-509

Kundkorg

Summa: