Politikernas trygghetsundersökning 2012 - teknisk rapport

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är en återkommande studie av förtroendevaldas utsatthet för brottsliga händelser.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Syftet med undersökningen är, förutom att ta reda på utsatthetens omfattning och struktur, att undersöka behovet av insatser som kan förhindra eller begränsa utsattheten, att fånga upp de händelser som inträffar och att förbättra omhändertagandet av de utsatta.

Fakta om publikationen

Författare: Joakim Krantz, Lisa Wallin, Sanna Wallin
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 34

Rapport: 2013:9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-504

Kundkorg

Summa: