Utvärdering av koncept Karin

En samverkansmodell i Malmö för personer som utsatts för våld i nära relationer

Brå har utvärderat hur koncept Karin fungerar, liksom vilken betydelse arbetsformen har för kvaliteten och effektiviteten i arbetet mot våld i nära relationer.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar de utsatta stort lidande. Rikspolisstyrelsen fick därför i uppdrag 2008 att utveckla och bygga upp en fysisk miljö som var särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor. Resultatet – koncept Karin i Malmö – är en samverkansmodell mellan specialiserad polis, socialtjänst och åklagare, och bygger på samlokalisering, uppsökande verksamhet och dagliga möten med åklagare.

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utvärdera hur arbetsformen på koncept Karin fungerar, liksom vilken betydelse arbetsformen har för kvaliteten och effektiviteten i arbetet mot våld i nära relationer.

Av studien framgår att den modell som koncept Karin arbetar efter har flera värdefulla komponenter. Särskilt uppskattat av de berörda kvinnorna är det uppsökande stödjande arbetet, lokalerna och bemötandet. Däremot tyder studien inte på att arbetssättet per automatik leder till bättre polisutredningar. Konceptet tillgodoser heller inte kvinnornas behov av materiellt stöd och mer långsiktigt samtalsstöd.

Utvärderingen vänder sig främst till beslutsfattare och verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, särskilt polisen och socialtjänsten.

Bilagor

Fakta om publikationen

Författare: Nadja Bogestam
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 145

Rapport: 2013:8
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-09-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-502

Kundkorg

Summa: