Omslag: Handläggningstider i rättskedjan

Handläggningstider i rättskedjan

Utvecklingen sedan 2008

Omfattande förändringar inom rättsväsendet har gjorts under 2000-talet, för att effektivisera handläggningen av brottsärenden. Syftet har varit både att förkorta handläggningstiderna och att öka kvaliteten i utredningarna. Särskilt fokus har legat på hanteringen av mängdbrott och ungdomsbrott.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
I denna rapport har Brå för tredje gången undersökt handläggningstider vid brottmål för misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning. Analyserna bygger på databasen Rättsväsendets uppföljningssystem (RUS), som har byggts upp vid Brå för att möjliggöra detta.

Rapporten visar att de omfattande förändringar som under de senaste åren har genomförts för att effektivisera rättsväsendet tycks ha haft en önskad effekt. Handläggningstiderna har i jämförelse med 2008 minskat — särskilt i ungdomsärenden.

Fakta om publikationen

Författare: Kerstin Nelander
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 96

Rapport: 2013:7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-500

Kundkorg

Summa: