Omslaget till skriften Upprepad utsatthet

Upprepad utsatthet

Vissa drabbas oftare än andra

En sammanställning av den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet som är tänkt att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Det är en liten grupp gärningspersoner som begår en stor del av alla brott. Samma förhållande gäller för dem som drabbas av brott — en liten grupp utsatta drabbas vid upprepade tillfällen och utsätts därmed för en stor andel av alla brott. Det brottsförebyggande arbetet har därför mycket att vinna på att utgå från kunskap om upprepad utsatthet. I denna skrift presenteras de grupper som är upprepat utsatta för brott mot enskild person, liksom förklaringar till att samma person drabbas flera gånger.

I skriften finns även några exempel på åtgärder som kan förebygga upprepad utsatthet för inbrott, ungdomars upprepade utsatthet och upprepad utsatthet för mobbning. Dessutom sammanfattas resultaten från en systematisk granskning av 31 studier som utvärderar insatser mot upprepad utsatthet.

Slutligen presenteras ett förenklat sätt att beräkna årliga variationer i upprepad utsatthet, vilket kan användas som underlag såväl för val av strategi som vid utvärdering av åtgärdernas effekter. Avsikten med skriften är att sammanställa den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet för att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Lina Nilsson
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 20

Publikationsnummer: ISSN 1100-6676
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-496

Kundkorg

Summa: