Omslag_Polisens_utredningar_av_butiksrån

Polisens utredningar av butiksrån

Kan fler brott klaras upp?

Brå har vid olika tillfällen analyserat polisens utredningsarbete för olika brott, för att hitta vägar till en högre uppklaring. I föreliggande rapport är det utredningsarbetet vid butiksrån som analyseras.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I studien har Brå gått igenom närmare 400 utredningar av butiksrån. Frågor som besvaras i rapporten är till exempel om polisen vidtar alla möjliga och rimliga åtgärder. Är det möjligt att öka andelen personuppklarade butiksrån genom ett förändrat arbetssätt? Finns det andra faktorer än de rent utredningsmässiga som påverkar huruvida brotten klaras upp?

Föreliggande rapport kan utgöra ett underlag för utvecklingsarbete när det gäller utredningar av butiksrån och riktar sig framför allt till polis och åklagare.

Brå publicerade 2011 en rapport om butiksrånens struktur och utveckling (rapport 2011:14). Tillsammans ger dessa rapporter olika infallsvinklar av betydelse för att kunna förebygga butiksrån.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 52

Rapport: 2013:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-07-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-497

Kundkorg

Summa: