Omslag: Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun

Nästan alla kommuner i landet har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Genom en särskild arbetsmodell — med kartläggning, problembild, åtgärder och uppföljning — ska överenskommelserna bidra till ett effektivare brottsförebyggande arbete i samverkan. I denna rapport undersöker Brottsförebyggande rådet (Brå) hur polis och kommun arbetar utifrån modellen, samt hur parterna upplever detta arbete. Förhoppningen är att rapporten ska vara till nytta för både beslutsfattare och personer som arbetar med lokalt brottsförebyggande arbete inom polis och kommun.

Av Brås studie framkommer att överenskommelserna upplevs ha förbättrat samverkan mellan polis och kommun generellt. Framför allt är det själva samarbetet och strukturen på det gemensamma arbetet som har förbättrats. Polis och kommun skulle dock kunna arbeta mer kunskapsbaserat tillsammans och det finns problem med att få överenskommelserna att bli en levande del av de dagliga verksamheterna.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Patel
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 109

Rapport: 2013:5
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-06-08
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-495

Kundkorg

Summa: