Omslag: NTU 2012

NTU 2012

Om utsatthet, trygghet och förtroende

NTU belyser frågeställningar som: Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I rapporten presenteras resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå, med redovisningar för Sveriges län och vissa av landets kommuner.

I publikation redovisas resultaten för den sjunde undersökningen, NTU 2012, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av över 13 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Emelie Färdeman, Thomas Hvitfeldt, Åsa Irlander
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 180

Rapport: 2013:1
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-04-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-490

Kundkorg

Summa: