Omslag till häftet Korta fakta om brottsutvecklingen i Sverige

Korta fakta om brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

Det här häftet innehåller ett urval av all den information om brott och brottslighet som du kan läsa om i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011.

Att berätta om brottslighetens utveckling är en viktig uppgift för Brå. I det här häftet beskriver vi utvecklingen inom tio olika brottstyper. Vi använder oss av flera olika källor. Utöver statistiken över anmälda brott och Nationella trygghetsundersökningen (NTU), använder vi också andra statistikkällor och övrig forskning. Det är bara ett litet urval av fakta ur den kompletta rapporten över Brottsutvecklingen i Sverige.

Fakta om publikationen

Redaktör: Johanna Hagstedt
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 24

Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-01-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-487

Kundkorg

Summa: