Omslag: Återfall i brott

Återfall i brott

Mönster i risken för återfall bland lagförda personer

Mycket talar för att brottsaktiva individer som gång på gång begår brott sammantaget står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i ett samhälle. Men hur vanligt är det att lagförda personer återfaller i brott?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hur ser mönstren ut för den andel som återfaller i förhållande till exempelvis kön, ålder, tidigare brottslighet, social bakgrund och socioekonomiska förhållanden? Finns det vissa faktorer som tycks vara mer betydelsefulla än andra när det gäller deras inverkan på risken för återfall? Dessa frågor besvaras i rapporten med hjälp av uppgifter som baseras på registerdata.

I rapporten studeras återfall i brott. Det redogörs för andelen personer som återfaller i registrerad kriminalitet med avseende på kön, ålder och tidigare kriminell belastning, samt olika brotts- och påföljdskategorier. Till detta kommer beskrivningar av återfall i förhållande till individernas sociala och ekonomiska bakgrund och situation. Förutom procentuella andelar återfall, redovisas även resultat av multivariata analyser med syftet att studera hur alla dessa faktorer tillsammans påverkar risken för återfall.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring, Lars Westfelt
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 99

Rapport: 2012:15
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-03-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-489

Kundkorg

Summa: