Omslag: NTU 2012 kapitlet Utsatthet

Utsatthet för brott år 2011

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012

I den här publikationen redovisas resultat från den kommande rapporten NTU 2012 om enskilda personers respektive hushållens utsatthet för brott under 2011. Vidare redovisas hur utsattheten har utvecklats sedan 2005.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå:s nationella trygghetsundersökning

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) sedan 2006. Undersökningen genomförs huvudsakligen genom telefonintervjuer.
 
Syftet med NTU är att undersöka människors utsatthet för brott, deras upplevelse av trygghet och deras förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
 
Undersökningen bygger på ett nationellt, slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 16 till 79 år. Urvalet är 20 000 personer, och av dessa väljer varje år mellan 68 och 78 procent att delta, vilket innebär ett bortfall på som mest 32 procent.

Svaren från de drygt 13 000 personer som årligen medverkar i undersökningen ger stora möjligheter att mäta och analysera omfattningen och utvecklingen av den del av brottsligheten som drabbar allmänheten.

 För mer omfattande beskrivningar av undersökningens genomförande hänvisas till tidigare års NTU-rapporter och därtill hörande tekniska rapporter (exempelvis Brå 2012a och Brå 2012b).

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander, Thomas Hvitfeldt
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 52
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-485

Kundkorg

Summa: