Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg (Promemoria)

En kartläggning

En kartläggning av utvecklingen vad gäller brottslighet och trygghet i de tre storstäderna.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i mars 2012 i uppdrag att kartlägga situationen avseende brottslighet och trygghet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kartläggningen utgör ett bidrag till en mer faktabaserad kunskap om hur brottsligheten och tryggheten ser ut och har utvecklats över tid i storstäderna. Förutom att ge en bred bild av brottssituationen lyfter rapporten särskilt fram den grova och organiserade brottsligheten och vapenanvändning.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Ekström, Annika Eriksson, Lars Korsell, Daniel Vesterhav
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 207

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-473

Kundkorg

Summa: