Utpressning i Sverige

Tvistelösning, bestraffning och affärsidé

På drygt tio år har de anmälda utpressningsbrotten mångdubblats enligt kriminalstatistiken. I rapporten beskrivs vilka handlingar som döljer sig bakom siffrorna.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Personer använder utpressning i tre syften — tvistelösning, bestraffning och affärsidé:

  • Tvister om bodelning, vårdnad, fakturor och anställningsförhållanden kan gå över styr och övergå i utpressning.
  • Personer i en kriminell miljö använder utpressning för att bestraffa personer i sin egen krets, något som också tagits över
  • Utpressning används som affärsidé och sker exempelvis genom indrivning av faktiska och påhittade skulder.

Undersökningen bygger på en genomgång av polisanmälningar om utpressning från år 2010, intervjuer och seminarier med myndighetspersoner och säkerhetsansvariga i privat sektor. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Wallin, Johanna Skinnari och Lars Korsell
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 106

Rapport: 2012:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-88-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-463

Kundkorg

Summa: