Samhällstjänst

Dagens situation och framtida möjligheter

Brå har utvärderat hur påföljden samhällstjänst fungerar samt sett över möjligheten att använda påföljden i större omfattning än vad som sker i dag.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Studien bekräftar i flera avseenden den positiva bild av samhällstjänst som framträtt i Brås tidigare studier. Frivården anser att samhällstjänsten oftast fungerar bra. De intervjuade klienterna trivs på sina arbetsplatser och tycker att arbetet känns meningsfullt. Kontaktpersonerna i studien är engagerade i sin uppgift och vill bidra till att samhällstjänsten blir en positiv erfarenhet för klienterna.

Men det finns också problem som framträder tydligare i denna studie än tidigare. Det gäller möjligheten att rekrytera arbetsplatser, kontrollnivån, tillgången till stöd från frivården under samhällstjänstperioden samt påföljdens trovärdighet bland klienterna.

Samhällstjänst tillkom efter diskussioner om bland annat behovet av en påföljd som kunde minska fängelsestraffets negativa verkningar, i första hand när det gäller unga lagöverträdare. Påföljden infördes  som en försöksverksamhet 1990 och blev permanent 1999. Den utvidgades samtidigt från att endast ha gällt som föreskrift vid skyddstillsyn till att även gälla som föreskrift vid villkorlig dom.

Fakta om publikationen

Författare: Nadja Bogestam
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 160

Rapport: 2012:4
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-86-5
ISSN 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-65

Kundkorg

Summa: