Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden

Handläggningstid och personuppklaring

Rapporten fokuserar på rättsväsendets hantering av ungdomsärenden och tittar på framgångfaktorer för en effektiv handläggning.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Under de senaste åren har rättsväsendets hantering av ungdomsärenden varit föremål för en rad granskningar. Flera rapporter har visat att rättsväsendet inte lever upp till de särskilda krav på skyndsamhet som finns i ärenden med unga lagöverträdare. De långa handläggningstiderna har också flertalet gånger kritiserats av Justitieombudsmannen (JO). I regleringsbrevet för år 2010 fick Brå i uppdrag att undersöka handläggningstider vid brottmål för misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning baserat på databasen Rättsväsendets uppföljningssystem (RUS), som byggts upp vid Brå med syftet att ta fram flödesorienterad brottsstatistik. Rapporten publicerades i början av 2011 (Brå 2011a).

I regleringsbrevet för 2011 fick Brå ett förnyat uppdrag. I detta uppdrag har Brå valt att särskilt fokusera på ungdomsärenden och i synnerhet misshandel utomhus. I rapporten lyfts även fram flera framgångsfaktorer och flaskhalsar för en effektiv handläggning av ungdomsärenden. En del av de framgångsfaktorer som redovisas kan också ses som tillämpbara för handläggningen av brottsärenden generellt sett.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Hradilova Selin och Kerstin Nelander
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 135

Rapport: 2012:5
Publikationsnummer: ISBN 978-91-860127-87-2
ISSN 1100-6676
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-457

Kundkorg

Summa: