Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Centrala prognoser för perioden 2012-2015

Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från polis, åklagare, domstol och kriminalvård under perioden 2012—2015.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
I arbetet med att rusta rättsväsendets myndigheter och planera deras verksamheter är det ovärderligt att ha en bild av vilken arbetsbörda som väntar de närmaste åren. Det är därför viktigt med systematisk prognosverksamhet. Sedan 2008 samarbetar Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser över framtida verksamhetsvolymer. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att bistå med metodstöd.

I föreliggande rapport redovisar myndigheterna 2011 års prognoser som omfattar perioden
2012—2015. Prognoserna gäller verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från Polisen, via antalet brottsmisstankar i åklagarledet och antalet mål i de allmänna domstolarna, till antalet dömda personer i olika påföljder och verksamheter i Kriminalvården. Det görs prognoser för det totala ärendeflödet i rättskedjan och uppdelningar av ärendeflödet görs till exempel i olika brottskategorier. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna har ett nära samarbete, men själva tar ansvar för prognoserna över den egna verksamheten.

Fakta om publikationen

Författare: Ylva Evers, Anders Palmdahl och Tove Sporre från Rikspolisstyrelsen, Karin Hagman och Sofia Nenzelius från Åklagarmyndigheten, Jan Lindgren och Pontus Thor från Domstolsverket, Leni Eriksson, Johanna Hallin och Boo Kling från Kriminalvården samt Erik Grevholm och Victor Ståhl från Brå.
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 73

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-460

Kundkorg

Summa: