Lokala poliser

Hinder och möjligheter med lokala poliskontor

I Lokala poliser följer vi femton områden runt om i Stockholms län. Gemensamt för dem är att de har sina egna poliser.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Polismyndigheten i Stockholms län beslutade, med början 2006, om en resursförstärkning för att hantera oroligheter och ordningsstörningar. Brott och ordningsstörningar ska hanteras direkt, men också förebyggas. Poliserna som har ansvar för att upprätthålla lag och ordning har också ett bredare uppdrag. Genom en gemensam satsning, med företrädesvis kommuner, syftar etableringen av lokala poliskontor till att öka polisens närvaro och kontakt med andra lokala aktörer, inte minst de människor som bor i områdena.

Samverkan och samarbete mellan polis och lokala aktörer har gett flera positiva resultat. Rapporten tar upp faktorer som är viktiga för att lyckas med lokalt polisarbete och beskriver hinder och möjligheter som finns på vägen.

Fakta om publikationen

Författare: André Roos, Tor Lundberg, Lars Korsell
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 174

Rapport: 2011:13
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-75-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-439

Kundkorg

Summa: