NTU 2011

Om utsatthet, trygghet och förtroende

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå:s nationella trygghetsundersökning

I rapporten presenteras resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå, med redovisningar för Sveriges olika län och även för 27 av landets kommuner.

NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning, och i denna publikation redovisas resultaten för den sjätte undersökningen, NTU 2011, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av nära 14 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Thomas Hvitfeldt och Åsa Irlander
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 180

Rapport: 2012:2
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-84-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-451

Kundkorg

Summa: