Rapportomslag för Hot spots för brott i sex svenska städer

Hot spots för brott i sex svenska städer

En studie av förutsättningarna för platsbaserat polisiärt arbete i Sverige

Brott sker inte slumpmässigt i tid och rum. På vissa platser sker fler brott än på andra. På samma sätt är det också fler brott som sker vid vissa tidpunkter än vid andra. Det finns underliggande orsaker till att det ser ut på det viset. För polisen är detta positivt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det ger nämligen möjligheter att ta fram och genomföra insatser som angriper de underliggande orsakerna och som kan fokuseras till vissa platser och vissa tidpunkter.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hot spots är platser med hög brottsbelastning

Denna rapport belyser hur stor potential det kan tänkas finnas att minska brottsligheten genom att fokusera brottsförebyggande insatser till högt brottsbelastade platser, så kallade hot spots. Den rör sex brottstyper i sex städer: Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå, Helsingborg och Eskilstuna. Syftet är att rapporten ska kunna utgöra ett underlag för initiativ till specifika platsbaserade, brottsförebyggande insatser som polisen i dessa städer, i samarbete med Brå, kan genomföra och utvärdera. Tanken är också att rapporten ska väcka ett intresse för platsbaserat arbete även i andra städer.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Marklund
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 160

Rapport: 2011:17
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-96-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-446

Kundkorg

Summa: