Rapportomslag Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Brå har utvärderat Regeringens handlingsplan för frågor rörande prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ökad medvetenhet

Medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige har ökat genom regeringens handlingsplan rörande dessa frågor. Tusentals personer inom rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Migrationsverket och frivilligorganisationer m.fl. har fått utbildning för att bättre kunna förebygga sådana brott och bättre kunna stödja de utsatta. Handlingsplanen har bland annat lett till att polisen fått kännedom om fler fall av människohandel för sexuella ändamål, men antalet personer som döms för brottet är fortfarande mycket litet.

Handlingsplanen, som består av 36 åtgärder, presenterades sommaren 2008, och de flesta åtgärder återrapporterades under våren 2011. Brå har haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera arbetet och presenterade en delrapport våren 2010. I den här slutrapporten gör Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts och vilka resultat åtgärderna gett. I utvärderingen ingår också rekommendationer för det fortsatta arbetet på området.

Fakta om publikationen

Författare: Stina Holmberg, Linda Hols Salén, Ylva Lennartsson Hartman, Amanda Netscher
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 171

Rapport: 2011:18
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-80-3
URN: NBR:SE:BRA-444

Kundkorg

Summa: