Den polisanmälda barnmisshandeln

Konsekvenserna för barn som utsätts för misshandel kan vara stora och långtgående och orsaka både fysiska och psykiska skador. Antalet polisanmälda misshandelsbrott mot barn 0—6 år har följt en ökande trend de senaste decennierna. I en tidigare rapport från 2000 visade Brå att ökningen under 1990-talet berodde på en allt större anmälningsbenägenhet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ökningen analyseras

På regeringens uppdrag analyseras i denna rapport den ökning av polisanmäld misshandel mot barn 0—6 år som skett under 00-talet. Karaktären och eventuella förändringar av den polisanmälda barnmisshandeln beskrivs. Särskilt fokus riktas också på vilka som upptäckt och anmält misshandeln. Utöver detta klarläggs i vilken utsträckning anmälningarna lett till åtal och lagföring, samt vilka påföljder som dömts ut i förekommande fall.

Fakta om publikationen

Författare: David Shannon
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 48

Rapport: 2011:16
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-79-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-443

Kundkorg

Summa: