Bidragsbrott och skattebrott

Välfärdens dubbla kriminalitet

En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen i samarbete med Brottsförebyggande rådet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Bidragsbrott och skattebrott

Personer kombinerar bidragsbrott mot Försäkringskassan med skattebrott av en mängd olika skäl och på olika sätt. I den här undersökningen har sådan kombinationsbrottslighet studerats. Genom att det finns två brottstyper med i bilden tar rapporten främst sikte på mer avancerade former av bidragsbrott. Det innebär att rena fel som sker av misstag inte inkluderas i undersökningen.

Fakta om publikationen

Författare: Klas Marklund, Johanna Skinnari och Lars Korsell.
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 94

Rapport: 2011:12
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86927-78-0
URN:NRN:SE:BRA-442

Kundkorg

Summa: