Butiksrån

Utvecklingen fram till 2010

En kartläggning av butiksrånens struktur och utveckling.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Var och när sker butiksrånen?

Butiksrån är ett allvarligt brott, och de som utsätts kan drabbas hårt. Förutom ekonomiska förluster kan utsatt personal lida både fysiska och psykiska skador. Utifrån ett brottsförebyggande perspektiv innehåller föreliggande rapport en kartläggning av butiksrånens struktur och utveckling under 00-talet jämfört med 80- och 90-talet. Rånen beskrivs övergripande men också mer djupgående för åren 2004 och 2008. Rapporten är en uppföljning av en tidigare kartläggning som Brå publicerade 2002.

Fokus ligger på att hitta de faktorer som gör att vissa butiker är mer utsatta än andra. I rapporten beskrivs exempelvis var och när butiksrånen sker, vilka butiker som drabbas och vilka gärningspersonerna är. Även förebyggande åtgärder och strategier diskuteras. Förhoppningen är att den med sin förebyggande ansats ska kunna bidra till att antalet butiksrån minskar.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt, Lisa Wallin
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 67

Rapport: 2011:14
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-76-6
URN: NBN: SE: BRA-440

Kundkorg

Summa: