Rapportomslag Ungdomsvård och ungdomstjänst

Ungdomsvård och ungdomstjänst

En utvärdering av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare

Vilka påföljder bör ungdomar få när de begått brott? Hur ska balansen mellan strafftänkande och vårdtänkande se ut? Det är ständigt aktuella frågor som tas upp i denna rapport, där ändringarna år 2007 i påföljdssystemet för unga utvärderas.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om reformens effekter

Lagändringarna innebar främst att oavlönat arbete — så kallad ungdomstjänst — lyftes fram som en egen påföljd. Syftet var att ungdomstjänst skulle kunna fungera som ersättning för både böter och ungdomsvård inom socialtjänsten.

I rapporten redogörs för hur lagändringarna slagit igenom i praktiken och hur berörda grupper ser på förändringarna. Rapporten vänder sig till dem som möter unga som begår brott, både inom rättsväsendet och inom socialtjänsten.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg, Katarina Aslanido, Stina Holmberg
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 106

Rapport: 2011:10
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-73-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-438

Kundkorg

Summa: