Hatbrott 2010

Utpekad person har kallat målsägaren för "jävla neger" och "köttbulle". Utpekad person har även sagt till målsägaren att hon ska åka hem till sitt hemland, att hon luktar illa och att han hatar svartingar.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Motivet avgör

Ovanstående citat är ett typiskt exempel på ett afrofobiskt hatbrott och hämtat ur Hatbrott 2010. Rapporten är en sammanställning av statistik över polisanmälda brott med identifierade hatbrottsmotiv i Sverige år 2010. Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg — motivet till brottet avgör om det är ett hatbrott eller inte.

Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resul tat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Uppgifter om hatbrott har redovisats i Sverige sedan 1993.

I Hatbrott 2010 redovisas uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Dessutom redogör rapporten för hur stor andel av hatbrottsanmälningarna som personuppklarats och i hur hög grad personer som misstänks för hatbrott är brottsligt belastade. I rapporten ges även information om huruvida hatbrotten är vit makt-ideologiskt motiverade, om de personer som misstänks för brotten samt om hatbrottens regionala fördelning.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Klingspor, Anna Frenzel
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 102

Rapport: 2011:8
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-72-8
Digital nummerserie: urn:nbn:se:bra-434

Kundkorg

Summa: