Rapportomslag för Polisanmälda våldtäkter mot barn. Omslagsbilden föreställer trädstam i genomskärning.

Polisanmälda våldtäkter mot barn

En uppdaterad kunskapsbild

Våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp mot barn är djupt integritetskränkande brott och har under lång tid varit ett tabubelagt ämne. Det är först under de senaste decennierna som dessa brott har börjat uppmärksammas i olika sammanhang och våra kunskaper är fortfarande långt ifrån tillräckliga.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Mellan 1995 och 2008 ökade antalet polisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år kraftigt. Under samma period har den rättsliga definitionen av våldtäkt mot barn utvidgats och innefattar i dag fler typer av övergrepp än i mitten på 1990-talet. Denna rapport ger en översiktlig bild av de lagstiftningsförändringar rörande våldtäkt mot barn som är aktuella under perioden 1995 till 2008 och beskriver några effekter som förändringarna i lagstiftningen har haft på den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot barn och ungdomar. Rapporten presenterar också en fördjupad bild av 2008 års polisanmälda våldtäkter mot personer upp till 18 år och redogör för vilka det är som har begått brotten och i vilka typer av situationer som brotten sker.

Fakta om publikationen

Författare: David Shannon, Nina Törnqvist
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 98

Rapport: 2011:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-69-8
Digital nummerserie: urn:nbn:se:bra-431

Kundkorg

Summa: