Rapportomslag NTU 2010

NTU 2010

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar som: Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

I rapporten presenteras resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå, med redovisningar för Sveriges olika län och även för 32 av landets kommuner.

NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning, och i denna publikation redovisas resultaten för den femte undersökningen, NTU 2010, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av över 14 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär samlade i NTU 2010 Teknisk rapport (2011:2).

Fakta om publikationen

Författare: Anna Frenzel, Åsa Irlander, Annika Töyrä
Publikationsår: 2011

Rapport: 2011:1
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-64-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-421

Kundkorg

Summa: