Rapportomslag Det dödliga våldets utveckling

Det dödliga våldets utveckling

Fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 1990- och 00-talet

Dödliga våldsbrott hör till de brott som både skrämmer och fascinerar oss mest. Det dödliga våldet, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel, är också en central brottstyp vid studier av brottsutvecklingen i Sverige och andra länder.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I Sverige liksom i flera andra västländer har det dödliga våldet positivt nog minskat sedan 1990-talet. I denna rapport beskrivs det dödliga våldet och dess utveckling närmare under 1990- och 00-talet. Även försök till mord och dråp analyseras. I rapporten studeras också uppklaringen av de fullbordade brotten. Rapporten är en första delstudie inom ramen för det internationella projektet European Statistical Database on Lethal Violence (ESDoLV), som syftar till att bygga upp data om och jämföra dödligt våld i olika europeiska länder.

Fakta om publikationen

Författare: Sven Granath
Publikationsår: 2011

Rapport: 2011:5
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-68-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-430

Kundkorg

Summa: