Rapportomslag Handläggningstider i rättskedjan

Handläggningstider i rättskedjan

Resultat för några centrala brott

Att empiriskt följa ett ärende genom hela rättsprocessen, från brottsanmälan till eventuell lagföring, har hittills varit komplicerat. Denna typ av flödesstatistik har varit ett efterfrågat utvecklingsområde.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Gemensam databas

Rättsväsendets uppföljningssystem (RUS) är en databas som utvecklats vid Brå i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten. Den ger nya möjligheter att följa ett ärendes väg genom rättskedjan. Databasen innehåller bland annat datum för ett flertal utredningsåtgärder, vilket gör det möjligt att beräkna handläggningstider för olika delar av rättskedjan. Regionala skillnader, förändringar i handläggningstider och ärendetillströmning över tid kan belysas. RUS omfattar i dag uppgifter om samtliga brott och brottsmisstankar som registrerats i Polisens ärendehanteringssystem (RAR) och uppgifter om samtliga brottsmisstankar som registrerats i åklagarnas ärendehanteringssystem (Brådis/Cåbra) sedan 2001.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Hradilova-Selin, Kerstin Nelander
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 81

Rapport: 2011:3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-423

Kundkorg

Summa: