Rapportomslag Upprepad utsatthet för våld

Upprepad utsatthet för våld

Polisens och socialtjänstens arbete i nio län.

Brå har studerat i första hand polisens, men även socialtjänstens, brottsofferstödjande arbete för att se om upprepad anmäld utsatthet för våld bland kvinnor kan användas som ett kvalitetsmått för hur väl polisen arbetar med relationsvåld.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Bra mottagande motiverar att anmäla brott

Brå:s inledande antagande var att antalet kvinnor som återkom med en ny anmälan om våld skulle vara lägst i de län där polis och socialtjänst arbetade bäst. Resultatet var i stället det motsatta. Det tyder på att ett bra arbete kan bidra till en ökad motivation att göra en ny anmälan bland dem som blir upprepat utsatta.

Studien visar att upprepade anmälningar inte kan användas som mått på hur de brottsförebyggande insatserna lyckas — för det krävs uppföljande samtal med kvinnorna.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Jönsson
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:19
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-392

Kundkorg

Summa: