Rapportomslag Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående

Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående

En lägesbeskrivning av polisens arbete.

Brå har intervjuat representanter inom samtliga polismyndigheter för att ta reda på hur man arbetar med så kallade strukturerade riskanalyser i ärenden som rör våld mot kvinnor.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Studien visar att en ganska liten andel av anmälningar från våldsutsatta kvinnor leder till en sådan analys. Det framgår också att det finns en hel del oklarheter och brister i arbetet. Det gäller när en analys bör göras, hur analysen ska tolkas, samt vilka skyddsåtgärder som vidtas. Det finns heller ingen kunskap om i vilken utsträckning analyserna bidragit till att minska att kvinnorna på nytt blir utsatta.

Fakta om publikationen

Författare: Olle Westlund
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:20
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-391

Kundkorg

Summa: