Rapportomslag Utsatthet för brott 2009

Utsatthet för brott år 2009

Allt högre krav ställs på samhällets förmåga att motverka de problem som brottsligheten innebär i form av brottsoffer, otrygga människor och ett ifrågasättande av de rättsvårdande myndigheternas förmåga. Därmed ökar behoven av att kunna följa och analysera brottsligheten och otryggheten. I detta sammanhang är den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig källa.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Delresultat rörande allmänhetens utsatthet

På uppdrag av regeringen publicerar Brå under våren varje år övergripande resultat om allmänhetens utsatthet för brott, erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, upplevda trygghet samt förtroendet för rättsväsendet i rapporten NTU — om utsatthet, trygghet och förtroende.

För att rättsväsendet ska kunna ta del av resultaten så snart som möjligt har Brå valt att tidigarelägga publiceringen av delresultaten rörande utsatthet för brott.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Irlander, Annika Töyrä
Publikationsår: 2010

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-400

Kundkorg

Summa: