Rapportomslag Volontärer inom polisen

Volontärer inom polisen

Analys och rekommendationer

I flera länder använder polisen volontärer för olika uppgifter. I Sverige var Polismyndigheten i Stockholms län först med att starta en volontärverksamhet, år 2003.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Lovande verksamhet

Tanken är att volontärerna ska fungera som en länk mellan polis och allmänhet och främst användas brottsförebyggande, trygghets- och kontaktskapande och som stöd till brottsoffer. I dag är flera polismyndigheter intresserade av att starta volontärverksamheter. Brottsförebyggande rådet fick därför i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att studera volontärverksamheterna i Stockholms län och i Hallstahammar och Surahammar i Västmanlands län. Studien visar att volontärverksamheten är lovande och har potential att utvecklas ytterligare.

Förutom att ge en bild av de befintliga verksamheterna, innehåller rapporten råd och tips till hjälp för de polisområden som överväger att starta volontärverksamheter.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Ekström, Anna Eksten
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:17
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-62-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-410

Kundkorg

Summa: